NADZÓR SAPERSKI PODCZAS WYKONYWANIA PRAC ZIEMNYCH

W zakres usług firmy "KRU-GOR" wchodzi również  bezpośredni nadzór nad pracami ziemnymi , budowlanymi  polegający na zabezpieczeniu inwestycji  wykonujących pracę w terenie nie rozpoznanym pod względem występowania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.

Z doświadczeń wynika, że pierwszy kontakt podczas prowadzenia takich prac mają operatorzy maszyn,  którzy podczas wykonywania prac ziemnych napotykają na przedmioty wybuchowe i niebezpieczne i są bezpośrednio narażeni na utratę  życia lub zdrowia .

 

Nasza praca polega na bezpośrednim nadzorze takich prac , zabezpieczeniem terenu, robót , zabezpieczeniem i utylizacją napotkanych ewentualnych przedmiotów wybuchowych  i niebezpiecznych, co nie naraża inwestycji na jej przerwy wynikające z rozpoznanym przedmiotem wybuchowym lub niebezpiecznym .

 

  • zniszczeniu , wywozie rozpoznanych przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych,
  • geodezyjne przygotowanie terenu,
  • przekazaniu dokumentacji po wykonawczej w skład której wchodzi:
  • czas i miejsce  realizacji prac,
  • uprawnienia wymagane prawem do realizacji prac,
  • liczba pracowników biorących udział w pracach i ich uprawnienia,
  • wykaz sprzętu do realizacji prac,
  • rodzaj i miejsce rozpoznanych przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych oraz zestawienie ich zniszczenia  wraz z fotografiami
  • inne  ewentualne  informacje zlecone przez zleceniodawcę .

 

 

GORczyca Maciej 797 449 954

KRUszewski Jacek

606 142 065   

e-mail: kru-gor@wp.pl

  • copyright   KRU-GOR 2015 - 2019

HOME

OFERTA

GALERIA

KONTAKT