WSPÓŁPRACA

Firma  KRU-GOR  oferuje współprace z zakresu prowadzonej działalności polegającą na dokonywaniu ekspertyz planowanych  inwestycji dotyczących oceny terenu pod względem  występowania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego,  które mają duży wpływ na bezpieczeństwo wykonywanych prac oraz zapewnienie ciągłości wykonywanej inwestycji.

 

 

 

PAMIĘTAJ  KAŻDE ROZPOZNANIE SAPERSKIE I EKSPERTYZA TERENOWA ZAPEWNI BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANYCH PRAC ZIEMNYCH .

 

 

Oferujemy współprace :

  • Samorządom lokalnym (drogi, inwestycje UNIJNE i inne),
  • Inwestorom indywidualnym,
  • Firmom wykonującym prace ziemne,
  • Państwowe Gospodarstwa Leśne (oczyszczanie terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych),
  • Towarzystwa historyczne (współpraca przy wydobywaniu  przedmiotów wojennych  pochodzenia wojskowego).
  • copyright   KRU-GOR 2015 - 2019

HOME

OFERTA

GALERIA

KONTAKT

GORczyca Maciej 797 449 954

KRUszewski Jacek

606 142 065   

e-mail: kru-gor@wp.pl