PRACE SAPERSKIE Z UŻYCIEM MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH

W zakres usług firmy "KRU-GOR" wchodzi również utylizacja i zniszczenie przedmiotów pirotechnicznych oraz niebezpiecznych metodą wybuchową.

 

  • utylizacja przedmiotów pirotechnicznych , niebezpiecznych i innych
  • przekazaniu dokumentacji po wykonawczej w skład której wchodzi
  • czas i miejsce  realizacji prac,
  • uprawnienia wymagane prawem do realizacji prac ,
  • liczba pracowników biorących udział w pracach i ich uprawnienia,
  • wykaz sprzętu do realizacji prac,
  • zestawienie zniszczonych przedmiotów wraz z fotografiami
  • i  inne  ewentualne  informacje zlecone przez zleceniodawcę .

 

 

Firma w przypadku potrzeby zniszczenia substancji wybuchowych, pirotechnicznych lub przedmiotów (butle gazowe itp.), posiadając uprawnienia do zakupu i używania materiałów wybuchowych, oferujemy usługę polegającą na niszczeniu ww. metodą detonacyjną.

 

 

 

GORczyca Maciej 797 449 954

KRUszewski Jacek

606 142 065   

e-mail: kru-gor@wp.pl

  • copyright   KRU-GOR 2015 - 2019

HOME

OFERTA

GALERIA

KONTAKT