KOMPLEKSOWE WYKONYWANIE ROZPOZNANIA I OCZYSZCZANIA TERENÓW Z PRZEDMIOTÓW WYBUCHOWYCH I NIEBEZPIECZNYCH

 Zakres prac obejmuje:

 

 • prace saperskie polegające na rozpoznaniu oraz oczyszczeniu gruntu z niewybuchów, niewypałów, amunicji, pozostałości po w/w przedmiotach, innych przedmiotów wybuchowych i ich pozostałości, zlokalizowanych na powierzchni i na głębokości od poziomu 0 cm do poziomu zleconego przez inwestora
 • zniszczeniu , wywozie rozpoznanych przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych
 • geodezyjne przygotowanie terenu ( tyczenie inwestycji )
 • przekazaniu dokumentacji po wykonawczej w skład której wchodzi :
 • czas i miejsce  realizacji prac,
 • uprawnienia wymagane prawem do realizacji prac ,
 • liczba pracowników biorących udział w pracach i ich uprawnienia ,
 • wykaz sprzętu do realizacji prac,
 • rodzaj i miejsce rozpoznanych przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych oraz zestawienie ich zniszczenia  wraz z fotografiami ,
 • inne  ewentualne  informacje zlecone przez zleceniodawcę .

GORczyca Maciej 797 449 954

KRUszewski Jacek

606 142 065   

e-mail: kru-gor@wp.pl

 • copyright   KRU-GOR 2015 - 2019

HOME

OFERTA

GALERIA

KONTAKT