SPECJALISTYCZNE ROZPOZNANIE I WYDOBYCIE PRZEDMIOTÓW WYBUCHOWYCH I NIEBEZPIECZNYCH W ŚRODOWISKU WODNYM

Posiadamy w stałej dyspozycji grupę nurków zawodowych  z  I, II, III klasą specjalisty z uprawnieniami do prowadzenia prac podwodnych z użyciem materiałów wybuchowych i niebezpieczny oraz nadzorem do prowadzenia tych prac. Wyposażeni w kompletną bazę nurkową, nowoczesny sprzęt do prac w środowisku wodnym oraz  system łączności bezprzewodowej .

Zakres prac obejmuje:

 

 • prace saperskie grupy nurkowej  polegające na rozpoznaniu oraz oczyszczeniu terenów podwodnych z niewybuchów, niewypałów, amunicji, pozostałości po w/w przedmiotach, innych przedmiotów wybuchowych i ich pozostałości, na głębokościach zleconych przez zamawiających .
 • zniszczeniu i wywozie rozpoznanych przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.
 • geodezyjne przygotowanie terenu
 • przekazaniu dokumentacji po wykonawczej w skład której wchodzi :
 • czas i miejsce  realizacji prac,
 • uprawnienia wymagane prawem do realizacji prac ,
 • liczba pracowników grup nurkowych  biorących udział w pracach i ich uprawnienia ,
 • wykaz sprzętu do realizacji prac,
 • rodzaj i miejsce rozpoznanych przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych oraz zestawienie ich zniszczenia  wraz z fotografiami .
 • i inne  ewentualne  informacje zlecone przez zleceniodawcę .

GORczyca Maciej 797 449 954

KRUszewski Jacek

606 142 065   

e-mail: kru-gor@wp.pl

 • copyright   KRU-GOR 2015 - 2019

HOME

OFERTA

GALERIA

KONTAKT